Wat kan Daarom Arbeidskundig Advies voor u betekenen?

Advies over aanpak van verzuimdossiers, arbeidsdeskundig onderzoek, verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten. Daarom Arbeidskundig Advies staat klaar om u bij te staan bij al uw vragen over verzuim en re-integratie.

Advies bij verzuim en re-integratie. Denk hierbij aan:

 • Meedenken over mogelijke interventies bij langdurig verzuim

 • Advies geven over preventieve acties ter voorkoming van uitval

 • Voorstellen doen voor tijdige interventies om de verzuimperiode per dossier te bekorten of

 • Voorkomen van sancties, zorgen voor tijdigheid in verplichte acties Wet Verbetering Poortwachter.

Arbeidsdeskundig onderzoek. Dat houdt in:

 • Is het eigen werk van uw medewerker nog passend?

 • Kan het eigen werk passend gemaakt worden?

 • Zijn er andere passende functies binnen uw organisatie voor de medewerker?

 • Zijn er mogelijkheden om uw medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Dossiercheck. Hierbij komt kijken:

 • Wat is de stand van zaken zes maanden na de eerste ziektedag?

 • Hoe staat het met de hervatting van het eigen werk?

 • Of is aan de slag gegaan met ander aangepast werk bij de eigen werkgever?

 • Of is er hervatting in ander werk bij andere werkgever?

 • Welke interventies zijn nodig/mogelijk?

 • Advies geven over het vervolgtraject en de werkgever hierover rapporteren.

Indien gewenst kan Daarom Arbeidskundig Advies vanaf de dossiercheck ook het dossier blijven volgen tot het einde van de wachttijd en/of het dossier controleren voor de WIA aanvraag.

Re-integratietraject gericht op de externe arbeidsmarkt (spoor 2). Dus:

 • Intake en opstellen trajectplan

 • Begeleidingsfase: oriëntatie op beroepsrichtingen en passende functies, training van presentatievaardigheden

 • Plaatsing en nazorg