Wie is Daarom Arbeidskundig Advies?

Achter Daarom Arbeidskundig Advies staat Sabine Jurgens uit Hulst. Zij heeft een ruime ervaring als adviseur, casemanager en arbeidsdeskundige op diverse gebieden:

  • dienstverlening in de re-integratiebranche

  • begeleidingstrajecten

  • sociale wet- en regelgeving

  • het ontwikkelen van producten

  • en het geven van arbeidskundig advies

De kracht van Daarom Arbeidskundig Advies ligt bij het geven van advies rondom verzuim en re-integratie. Ook is alle benodigde kennis aanwezig over relevante wet- en regelgeving (denk aan Wet Verbetering Poortwachter, WIA, Ziektewet).

Sabine Jurgens is geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige bij SRA en Hobeon SKO, en lid van de NVvA. Zie voor meer informatie ook: www.arbeidsdeskundigen.nl.