Welkom bij Daarom Arbeidskundig Advies

Sabine Jurgens staat klaar voor al uw vragen op het gebied van verzuim en re-integratie. Met haar ruime ervaring als adviseur en arbeidsdeskundige in deze branche is ze begin 2011 gestart als zelfstandige.

Waarom Daarom Arbeidskundig Advies? Omdat u als werkgever:

  • een helder en goed onderbouwd advies wilt over re-integratie van uw zieke medewerker

  • wilt voorkomen dat medewerkers uitvallen en dus advies kan gebruiken over bijvoorbeeld inrichting van de werkplek

  • wilt weten welke activiteiten u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moet ondernemen

  • wilt weten of er voor uw medewerker nog andere passende functies zijn binnen het bedrijf

  • wilt dat uw medewerker goede begeleiding krijgt richting de externe arbeidsmarkt als er binnen het bedrijf geen mogelijkheden meer zijn

  • uw leidinggevenden en P&O-ers training en deskundigheidsbevordering wilt geven op het gebied van verzuim