Advies bij preventie, verzuim en re-integratie

Met preventie kunt u verzuim positief beïnvloeden. En als er toch sprake is van verzuim, wilt u dit zo kort mogelijk houden en een goede re-integratie realiseren. Daarom Arbeidskundig Advies begeleidt u daar graag bij op een onafhankelijke, maar altijd persoonlijke en toegewijde manier.

Preventie

Met goede preventiemaatregelen kan uitval deels voorkomen worden. Daarom Arbeidskundig Advies adviseert u hierover. Het resultaat: een lager ziekteverzuim en meer energieke medewerkers.

Verzuim en re-integratie

Zowel voor u als voor uw medewerker geldt: hoe korter verzuim duurt, hoe beter. Daarom Arbeidskundig Advies denkt actief mee over mogelijke interventies en adviseert u over te nemen stappen. We kijken welke mogelijkheden we zien voor re-integratie op de eigen werkplek, een andere werkplek binnen uw bedrijf of een werkplek buiten uw bedrijf. Dit doen we op basis van Arbeidsdeskundig onderzoek.

Wet Verbetering Poortwachter

Tijdens de hele periode van verzuim en re-integratie adviseren we over noodzakelijke stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Dat geldt bij aanvang van het verzuim en gedurende de periode van 104 weken Wet Verbetering Poortwachter. Zie hiervoor ook ‘Check Verzuimdossier‘.