Arbeidsdeskundig onderzoek

Uw medewerker is langdurig ziek. De vraag rijst in hoeverre uw medewerker nog in staat is om terug te keren in het werk. Het eigen werk, of passend werk op een andere werkplek binnen of buiten uw bedrijf. Arbeidsdeskundig onderzoek biedt het antwoord.

Passend werk

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek gaan we na of het eigen werk van uw medewerker nog passend is of passend gemaakt kan worden. Zo niet, dan adviseren we over andere passende functies binnen en buiten uw bedrijf.

Duur van het arbeidsdeskundig onderzoek

U wilt zo snel mogelijk aan de slag. Dat begrijpen we heel goed. Daarom Arbeidskundig Advies zorgt er voor dat u binnen 4 tot 6 weken een gedetailleerde arbeidskundige rapportage heeft.

Vervolg van het arbeidsdeskundig onderzoek

We merken dat veel werkgevers het op prijs stellen wanneer we na het arbeidsdeskundig onderzoek betrokken blijven. Daarom Arbeidskundig Advies biedt daarom aanvullende begeleidingstrajecten. We luisteren goed naar uw wensen en gaan vakkundig en toegewijd aan de slag om het proces zo soepel en spoedig mogelijk te laten verlopen.

De voordelen van arbeidsdeskundig onderzoek

  • U beschikt over een gedetailleerde rapportage die toegevoegd kan worden aan het re-integratiedossier van uw medewerker.

  • Het biedt inzicht, waardoor u samen in oplossingen kunt gaan denken.

  • Het bespoedigt het re-integratieproces.

  • Het voorkomt extra financiële schade.