Training en re-integratie spoor 2

Het is niet waarschijnlijk dat uw medewerker nog naar zijn eigen werkplek kan terugkeren of een andere functie binnen uw bedrijf kan vervullen. Het inzetten van een spoor 2 begeleidingstraject is dan aan de orde. We leggen u graag uit wat dit inhoudt, wat het voor u betekent en hoe Daarom Arbeidskundig Advies u hierin kan begeleiden.

Wat houdt spoor 2 re-integratie in?

Zodra uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er binnen uw bedrijf geen passend werk is voor uw langdurig zieke medewerker, moet u samen met de medewerker op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever. Dat is spoor 2 re-integratie.

Re-integratie

In de intakefase bespreken we zowel met u als met de medewerker de wensen en uitgangspunten. De volgende stap is het opstellen van een trajectplan. Hierin staan de besproken afspraken en verwachtingen weergegeven, alsook een tijdspad waarlangs het traject zal lopen.

Training voor succesvolle re-integratie

Na de intakefase volgt een oriëntatie op beroepsrichtingen en passende functies. Daarna volgt de werkelijke stap naar buiten. Daarom Arbeidskundig Advies helpt de medewerker o.a. bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief. Ook geven we training in presentatie- en sollicitatievaardigheden. Verder begeleiden we uw medewerker bij het zoeken naar passende vacatures. We benutten hierbij ons eigen netwerk en stimuleren de medewerker om het eigen netwerk te benutten en ontwikkelen.

Plaatsing en nazorg

We gaan creatief te werk om de kans op een succesvolle plaatsing te vergroten. Zo zoeken we actief naar een stage- of werkervaringsplaats. Of we stellen een proefplaatsing voor, wat de drempel voor een nieuwe werkgever verlaagt. Zodra de medewerker zijn werkzaamheden start, volgen we de voortgang en sturen we waar nodig bij.